All FAKKU Books are on sale at Right Stuf! Use Promo Code: "FAKKU16" during checkout

Mizusaki. Hentai

Debut work in Kairakuten: 2015-06