Comic Kairakuten 2015-08 Hentai

Comic Kairakuten 2015-08 Sample Image

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2015

Cover Illustration: kanbe

Artists: Mojarin, Yahiro Pochi, Hamao, LINDA, Ishikawa Shisuke, E-musu Aki, Ichimatsu, Benantoka, mogg, Piro, Sakurai Energy, Koume Keito, Yosiura Kazuya, Picao, Ashiomi Masato, isao, MG Joe, Inuburo, 40010 Protoype, Curie, Sumiya, , Kamiya Zuzu, utu, kanbe, kanbe, YUG, Range Murata