Comic Kairakuten 2015-10 Hentai

Comic Kairakuten 2015-10 Sample Image

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2015

Cover Illustration: Range Murata

Artists: Koume Keito, NaPaTa, Ishikawa Shisuke, Ogawa Hidari, E-musu Aki, Mizusaki., Yoshima Nikki, DOUMOU, Nishi Iori, Asagiaya, Sakurai Energy, Kishikaisei, YUG, Chobipero, Maybe, Key, Niimaruyuu, Karma Tatsuro, Picao, Nakamura Regura, SAVAN, Tsukino Jyogi, Itouei, Sumiya