Want to beta test the new FAKKU design? Find out how in the FAKKU Redesign forum thread!

Comic Kairakuten 2016-01

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2015

Cover Illustration: NaPaTa

Artists: Mozu, Matsukawa, Koume Keito, Sugaishi, Bosshi, Yahiro Pochi, Okara, NaPaTa, Fujimaru, Usaginagomu, Katase Minami, Suruga Kuroitsu, Homunculus, Itouei, Mojarin, Gunnousa, Akai Mato、Uo Denim, Picao, siho, LINDA, Sakurai Energy, YUG, Range Murata