FAKKU Books, Doujin, and Games have moved from the store to the main site! You'll find them here from now on.

Comic Kairakuten 2016-02 Hentai

Comic Kairakuten 2016-02 Sample Image

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2016

Cover Illustration: Hamao

Artists: Chobipero, Hamao, Mitiking, Higenamuchi, Karma Tatsuro, Koppori Nama Beer, Ishikawa Shisuke, Namboku, Konoshiro Shinko, Ichimatsu, Sakurai Energy, Nishi Iori, Key, mogg, Ashiomi Masato, Niimaru Yuu, Akiya Akira, SAVAN, Curie, Hachiya Makoto, YUG,
Range Murata