Want to beta test the new FAKKU design? Find out how in the FAKKU Redesign forum thread!

Comic Kairakuten 2016-03

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2016

Cover Illustration: Nishi Iori

Artists: Koume Keito, Yahiro Pochi, Hinahara Emi, Fujimaru, Uo Denim, Azuma Tesshin, Piro, Methonium, Mozu, Nishi Iori, Yuugiri,
Sakurai Energy, SAVAN, Yosiura Kazuya, DOUMOU, Katase Minami, Picao, siho, Itouei, Eguchi Jaws, Saito Yamashiro No Kami Yukihiko, Kai Maruco, YUG, Range Murata