Want to beta test the new FAKKU design? Find out how in the FAKKU Redesign forum thread!

Comic Kairakuten 2016-04

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2016

Cover Illustration: Bosshi

Artists: Zanji, NaPaTa, Mitiking, Shono Kotaro, Yahiro Pochi, Ichimatsu, Koppori Nama Beer, Bowcan, Shika Yuno, BeNantoka, Sakurai Energy, Koumei Keito, Sumiya, Ishikawa Shisuke, mogg, Suruga Kuroitsu, Nishi Iori, Higenamuchi, Akiya Akira, Hardboiled Yoshiko, Sturkey, YUG, Range Murata