Comic Kairakuten 2016-04

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2016

Cover Illustration: Bosshi

Artists: Zanji, NaPaTa, Mitiking, Shono Kotaro, Yahiro Pochi, Ichimatsu, Koppori Nama Beer, Bowcan, Shika Yuno, BeNantoka, Sakurai Energy, Koumei Keito, Sumiya, Ishikawa Shisuke, mogg, Suruga Kuroitsu, Nishi Iori, Higenamuchi, Akiya Akira, Hardboiled Yoshiko, Sturkey, YUG, Range Murata