Comic Kairakuten 2016-07 Sample Image

Comic Kairakuten 2016-07 Hentai

Follow Comic Kairakuten

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2016

Cover Illustration: Koume Keito

Artists: Yanyo, Nishi Iori, mogg, Mitiking, Higenamuchi, Sumiya, Niimaru Yuu, Ichimatsu, Dicca Suemitsu, SAVAN, Umakuchi Shouyu, Karma Tatsuro, Sakurai Energy, Yahiro Pochi, Mojarin, Ulrich, Picao, Mozu, Namboku, Usagi Nagomu, Itouei, Konoshiro Shinko,
Saito Yamashiro No Kami Yukihiko, Akiya Akira, YUG, Range Murata