Comic Kairakuten 2016-10

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2016

Cover Illustration: Hamao

Artists: non☆non, Yosiura Kazuya, 40010 Protoype, Fujimaru, Ikuhana Niro, Umakuchi Shouyu, "Takashi", SAVAN, Eisuke, siho,
Sakurai Energy, Koume Keito, Key, Koppori Nama Beer, Mojarin, Nishi Iori, Momoco, Hardboiled Yoshiko, Karma Tatsuro, Bowcan,
Suruga Kuroitsu, Rico, YUG, Range Murata