Comic Kairakuten 2017-01 Hentai

Comic Kairakuten 2017-01 Sample Image

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2016

Cover Illustration: Key

Artists: Yanyo, Key, Fujimaru, Matsukawa, Yuzuha, Higenamuchi, Nishi Iori, Aiya, LINDA, Uo Denim, Karma Tatsuro, Sakurai Energy, Ichimatsu, Yahiro Pochi, BeNantoka, Azuma Tesshin, Ishikawa Hirodi, Konoshiro Shinko, Mozu, Usagi Nagomu, Meiyamamoh, Sumiya, YUG, Range Murata