You can now preview our skateboards in AUGMENTED REALITY. THE FUTURE IS NOW.
Comic Kairakuten 2017-03 Sample Image

Comic Kairakuten 2017-03 Hentai

Follow Comic Kairakuten

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2017

Cover Illustration: Koume Keito

Artists: Yanyo, Mitiking, Azuma Tesshin, Higenamuchi, Bareisho, Mojarin, Enoki Yukimi, Ichinomiya Yuu, Reco, "Takashi",
Ashiomi Masato, Sakurai Energy, Yuzuha, kanbe, Sumiya, Ichimatsu, Karma Tatsuro, Ishikawa Hirodi, Hardboiled Yoshiko,
Saito Yamashiro No Kami Yukihiko, siho, Itouei, YUG, Range Murata