Comic Kairakuten 2017-08 Hentai

Comic Kairakuten 2017-08 Sample Image

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2017

Cover Illustration: NaPaTa

Artists: Yanyo, Umakuchi Shouyu, Hinahara Emi, Ikuhana Niro, Sugaishi, SAVAN, Yuzuha, Nishi Iori, Nokin, Sumiya, Hitori, Gintarou, Enoki Yukimi, NaPaTa, Yahiro Pochi, mogg, Ushino Kanadume, Eisuke, Eguchi Jaws, Hardboiled Yoshiko, Konoshiro Shinko, "Takashi", YUG, Range Murata