Comic Kairakuten 2017-12 Hentai

Comic Kairakuten 2017-12 Sample Image

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2017

Cover Illustration: Key

Artists: Yanyo, Napata, Higenamuchi, Chobipero, Key, Koppori Nama Beer, Ichimatsu, Sumiya, Yuzuha, Eisuke, Nokin, Ichiharahikari Z, Samemanma, Mojarin, Tarazoo, Nishi Iori, Namboku, Mozu, Mutsuki Haru, Uo Denim, Dicca Suemitsu, Saito Yamashiro No Kami Yukihiko, Itou Ei, YUG, Range Murata