Comic Kairakuten 2018-06 Hentai

Comic Kairakuten 2018-06 Sample Image

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2018

Cover Illustration: Homunculus

Artists: Zanji, Momoco, NaPaTa, Homunculus, Yosiura Kazuya, Ishikawa Shisuke, Ushimanu, Yoikono tt, Komezawa, SAVAN, Itou Ei, Ichihara Hikari Z, Ikuhana Niiro, Niimaru Yuu, Koppori Nama Beer, Netoro Morikon, Ichimatsu, Nishi Iori, Hardboiled Yoshiko, Mozu, Picao, "Takashi", Akiya Akira, YUG, Range Murata