We've started pre-orders on the first official FAKKU Game, Honey Select Unlimited! Find out all about it in the release topic on the forums.
Comic Kairakuten BEAST 2018-02 Sample Image

Comic Kairakuten BEAST 2018-02 Hentai

Follow Comic Kairakuten BEAST

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2018

Cover Illustration: Pyon-Kti

Artists: Pyon-Kti, Bota Mochito, Okumoto Yuta, Akagi Asahito, Regudeku, Sakurazari Hotori, Hinoshita Akame, Hazuki Yuuto, Hashimoto, Hirama Hirokazu, Ichinose Land, Saijou Satoru, Hishigata Tomaru, Yuzuriha, Enuhani, Wakame-san, Hitori