FAKKU Books, Doujin, and Games have moved from the store to the main site! You'll find them here from now on.

Comic Kairakuten BEAST 2018-08 Hentai

Comic Kairakuten BEAST 2018-08 Sample Image

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2018

Cover Illustration: Pyon-Kti

Artists: Okumoto Yuta, Hinasaki Yo, Thomas, Regudeku, Beko Tarou, Cuvie, Nagayori, Shirasagi Rokuwa, yasu, Kurowa, Sakurazari Hotori, rca, Mokufuu, Pei, Kameyoshi Ichiko, Hitori