Want to beta test the new FAKKU design? Find out how in the FAKKU Redesign forum thread!

Comic Shitsurakuten 2016-04

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2016

Cover Illustration: Saburo

Artists: Shinozuka George, Rokkaku Yasosuke, Edogawa Roman, Karoti, Parabola, Tabigarasu, Tamano Kedama, Yosuke, orico, Saemon, Ohkami Ryosuke, Yunioshi, Momoduki Suzu, Ao Banana, Hyji, Sanjuurou