Comic Shitsurakuten 2016-04 Hentai

Comic Shitsurakuten 2016-04 Sample Image

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2016

Cover Illustration: Saburo

Artists: Shinozuka George, Rokkaku Yasosuke, Edogawa Roman, Karoti, Parabola, Tabigarasu, Tamano Kedama, Yosuke, orico, Saemon, Ohkami Ryosuke, Yunioshi, Momoduki Suzu, Ao Banana, Hyji, Sanjuurou