All FAKKU Books are 33% off at Right Stuf! Use Promo Code: FAKKU16 during checkout

Comic X-Eros #34

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2015

Cover Illustration: Ishikei

Artists: SASAYUKi, Naganoro, MGMEE, Gujira, Rakko, Amezawa Koma, Kasuga Souichi, Satsuki Mikazu, Akinosora, Tsuda Nanafushi, Matsumoto Drill Kenkyuujo, Ayane, Natsuki Kiyohito, Mitsugi, Slowpip B, Niro, kinntarou, Mg Kurino, Miseo, Baksheesh AT, Yoshida Inuhito, Heriyama