Want to beta test the new FAKKU design? Find out how in the FAKKU Redesign forum thread!

Comic X-Eros #48

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2016

Cover Illustration: Sojihogu

Artists: Midorino Tanuki, Akinosora, Aiue Oka, Ayane, Okudera Chiaki, Fujiyama, Mafuyu Hemp, Aratagawa Nikei, Aoi Miharu,
Azuma Tesshin, Himeno Komomo, Hiroyuki Sanadura, Nonaka Tama, Takahashi Note, INU, Aramaki Echizen, Maakurou,
Nippa Takahide, Sendou Hachi, Kohsaka Donten, Ikeuchi Tanuma, Nozi, Satosaki, Arinotowatari, Heriyama