Comic Kairakuten 2015-11 Hentai

Comic Kairakuten 2015-11 Sample Image

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2015

Cover Illustration: Bosshi

Artists: Zanji, Yahiro Pochi, Ichimatsu, Yoshiura Kazuya, Mojarin, Okadenmon, Picao, mogg, Ashiomi Masato, Mozu, Sakurai Energy, Bosshi, Mitiking, Hamao, Higenamuchi, Namboku, Katase Minami, Nishi Iori, Bokan, Hardboiled Yoshiko, Karma Tatsuro, Akiya Akira, Hachiya Makoto