Comic Kairakuten 2015-11

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2015

Cover Illustration: Bosshi

Artists: Zanji, Yahiro Pochi, Ichimatsu, Yoshiura Kazuya, Mojarin, Okadenmon, Picao, mogg, Ashiomi Masato, Mozu, Sakurai Energy, Bosshi, Mitiking, Hamao, Higenamuchi, Namboku, Katase Minami, Nishi Iori, Bokan, Hardboiled Yoshiko, Karma Tatsuro, Akiya Akira, Hachiya Makoto