Comic Kairakuten 2016-08 Hentai

Comic Kairakuten 2016-08 Sample Image

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2016

Cover Illustration: Key

Artists: Zanji, Key, Koppori Nama Beer, Hinahara Emi, Ikuhana Niro, mogg, Umakuchi Shouyu, Ishikawa Shisuke, Bun, LINDA, Methonium, Sakurai Energy, Uo Denim, Nishi Iori, Yahiro Pochi, Okara, SAVAN, BeNantoka, "Takashi", Akai Mato, siho, Yuugiri, Hachiya Makoto, YUG, Range Murata