Comic Kairakuten 2017-04 Hentai

Comic Kairakuten 2017-04 Sample Image

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2017

Cover Illustration: Hamao

Artists: Zanji, NaPaTa, Hamao, Umakuchi Shouyu, Eisuke, Nishi Iori, Higenamuchi, Momoco, Niimaru Yuu, Aiya, MG Joe,
Sakurai Energy, Koppori Nama Beer, Ikuhana Niro, Yahiro Pochi, LINDA, mogg, Nokin, Eguchi Jaws, Ushino Kanadume,
"Takashi", Akiya Akira, YUG, Range Murata