Comic Kairakuten 2017-11 Hentai

Comic Kairakuten 2017-11 Sample Image

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2017

Cover Illustration: Homunculus

Artists: SAVAN, Homunculus, Yahiro Pochi, Azuma Tesshin, Yosiura Kazuya, Reco, Hinahara Emi, Momoco, Kizuka Kazuki, Hardboiled Yoshiko, Ichiharahikari Z, Picao, Hamao, Matsukawa, Ishikawa Shisuke, mogg, Eguchi Jaws, Karma Tatsuro, Ashiomi Masato, BeNantoka, Meiyamamoh, Akiya Akira, YUG, Range Murata