Want to beta test the new FAKKU design? Find out how in the FAKKU Redesign forum thread!

Comic Kairakuten BEAST 2017-02

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2017

Cover Illustration: Hinasaki Yo

Artists: Hinasaki Yo, Akagi Asahito, Okumoto Yuta, 212, Pennel, Bota Mochito, Tsukitokage, Hirama Hirokazu, Satsuki Neko, Shibananasei, Girigiri Mai, Hazuki Yuuto, Nagayori, Shimazu Tekkou, Petenshi, Ichiko, Hitori