Want to beta test the new FAKKU design? Find out how in the FAKKU Redesign forum thread!

Comic Kairakuten BEAST 2017-04

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2017

Cover Illustration: Akagi Asahito

Artists: Akagi Asahito, Hinasaki Yo, Okumoto Yuta, 212, Bota Mochito, Cuvie, Ichinoseland, Nekomata Naomi, Shibananasei, Nagayori, Kazakura, Hirama Hirokazu, Hazuki Yuuto, Abe Manabu, Mokufuu, Ichiko, Fuyukaza Tsubasa, Hitori