Want to beta test the new FAKKU design? Find out how in the FAKKU Redesign forum thread!

Comic Shitsurakuten 2016-12

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2016

Cover Illustration: Inoue Makito

Artists: Inoue Makito, utu, MEME50, Ao Banana, Ninoko, Sanjuurou, Ikematsu, Nakano Sora, BoBoBo, Batsu, orico, Rokkaku Yasosuke, Yumeno Tanuki, Tamano Kedama, Parabola, Syowmaru, Karube Guri, Tabigarasu, Hirno