Comic Shitsurakuten 2017-03

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2016

Cover Illustration: Karoti

Artists: Karoti, Yumeno Tanuki, Ikematsu, utu, Ao Banana, Polinky, Karube Guri, Shiomaneki, Momoduki Suzu, Tabigarasu,
Inoue Makito, Sanjuurou, MEME50, TANABE, Poccora, Hiura R, Chimple Hotter, Yosuke, Sakagaki, Ninoko, 108-go