Comic Shitsurakuten 2019-06 Hentai

Comic Shitsurakuten 2019-06 Sample Image

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2019

Cover Illustration: MEME50

Artists: MEME50, Rokkaku Yasosuke, Butcha-U, Minamino Sazan, Bifidus, Masu, Kasugano Tobari, Karube Guri, Tabigarasu, Syuuen, Syowmaru, TANABE, Haru Yukiko, Miyamoto Liz

Note: Masu is a new pen name for Ikematsu.