We're streaming our typesetting work right now on Twitch! Come see how we get chapters ready for you to read

Comic X-Eros #46

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2016

Cover Illustration: Hisasi

Artists: Uraziro, Katou Rennyuu, Misa Wasabi, Nakamura Kuzuyu, Tsukino Jyogi, majoccoid, Aki Kitahara, Itsutsuse, kiasa, Hissatsukun, Sakida Saki, Aoi Miharu, Kozakura Nanane, Midorino Tanuki, E-musu Aki, Nippa Takahide, Nanao Yukiji, Takahashi Note, Shiunsanchou, Araiguma, Mg Kurino, Osomatsu, Nozi, Heriyama