FAKKU Books, Doujin, and Games have moved from the store to the main site! You'll find them here from now on.

Comic X-Eros #68 Hentai

Comic X-Eros #68 Sample Image

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2018

Cover Illustration: Dagashi

Artists: Dibi, Survival Knife, Henkuma, Mutou Mato, Kito Sakeru, Fujiyama, Dagashi, Ouchikaeru, gonza, Aoi Miharu, Ryu Shinonome, Izure, Takahashi Note, Takahachiya Takabee, Unou, Nonaka Tama, Tulip, Mikarin, Iketaki Ganguten, Wamusato Haru & Rebis, flanvia, Minagiri, Yoshiragi, Yokoshima Nikki, Kerorin, Shikkarimono no Takashi-kun