This weekend all subscribers can read The Job of a Service Committee Member and PuniKano for free. Enjoy!

Comic Kairakuten 2015-06

© WANIMAGAZINE CO.,LTD. 2015

Cover Illustration: Bosshi

Artists: mogg, Koume Keito, Nishi Iori, Higenamuchi, Karma Tatsuro, Ichimatsu, Makio, Mizusaki, Meiyamamo, Akiya Akira, Inuburo, Sakurai Energy, Katsurai Yoshiaki, Ishikawa Shisuke, 40010 Protoype, Ishikawa Shisuke, Shono Kotaro, Mojarin, isao, Hinahara Emi, Azuma Tesshin, Usaginagomu, Itouei, Sumiya, Bosshi, YUG